Beseda -Čítačka z tvorby Danici Jakubcovej pri príležitosti mesiaca knihy.

Danica Jakubcová