Beseda o pripravovanej knihe a poviedkach.

Tatiana Jaglová