Predstavenie monografie fotografky Ľuby Lauffovej.

Elena Lichá-Zábranská