Stretnutie s mládežou  a verejnosťou. O Ľ. Štúrovi až po modernú spisovnú slovenčinu.

Ľubomíra Miháliková