Pásmo poézie venované štúrovskému básnikovi S. B.Hroboňovi.

Ľubomíra Miháliková