Pásmo poézie – Modranské veršobranie a spomienka na spisovateľku Vadkerti Gavorníkovú.

Ľubomíra Miháliková