Riadky bitia  realizované na hlasnom čítaní.

Eva Bachletová, Ľubomíra Miháliková