Literárny kolotoč  o najnovšej tvorbe slovenských spisovateliek.

Tatiana Jaglová, Danica Jakubcová, Hedvigy Kramárová, Ľubomíra Miháliková, Viera Valachovčová Ryšavá