Členstvo v porote 8. ročníka recitačnej súťaže -Deti Hviezdoslavovi.
Viera Valachovičová -Ryšavá