V rámci týždňa slovenských knižníc.  Príbehy so starej Bratislavy.

Viera Valachovičová -Ryšavá