Stretnutie so spisovateľkou a rozprávkou Žabí koncert.

Viera Valachovičová- Ryšavá.