Stretnutie so spisovateľkou a rozprávkou Snežienky.

Viera Valachovičová -Ryšavá