Prednáška pre rodičov, pedagogický zbor o dôležitosti rozprávky pre zdravý rozvoj dieťaťa.

PhDr. Urbaneková.