Inter- intraproduktívna  činnosť s rozprávkou Snežienky

Viera Valachovičová – Ryšavá