V rámci týždňa otvorenia knižníc. Beseda o Johanke v Zapadáčiku spolu s výtvarníkom J. Baloghom.

Toňa Revajová.