So žiakmi základných škôl o Starej Bratislave.

Viera Valachovičová Ryšavá,  Hedvika Kramárová