O knihách, literatúre, poézii s gitarovým sprievodom občanom obce.

O. Dufeková, D.Jakubcová, V. Valachovičová Ryšavá, P. Sojka. T.Revajová, H. Kramárová,