Predsedníctvo v súťaži „Vištucké  jabĺčko“ –hodnotenie detí v recitácii, hre na hudobný, v tanci a pohybe.

Viera Valacovičová Ryšavá, PaedDr.Eva Urbaneková