Súčasná ženská literatúra a jej hodnoty. Láska v literatúre. Poviedka „Na vine je barónka“.

Viera Valachovičová Ryšavá