Členstvo v  porote v súťaži  talentovaných detí –Vištucké jabĺčko. 

Viera Valachovičová Ryšavá,