Maratón čítania v Základnej škole na Nevädzovej 2, v Bratislave.

Dagmar Wagnerová