Ľuba Lauffová- fenomén tvorivej fotografie 60.-90.  rokov minulého storočia.

Elena Lichá-Zábranská