Beseda so žiak. 5-6. roč. o Starej Bratislave s audivizuálnym premietaním.

Viera Valachovičová Ryšavá