So spisovateľkou  o knihe  -Čo by ste povedali keby…

H. Kramárová