Beseda o poézii a literárnych dielach autoriek.

O. Dufeková, Danica Jakubcová