Predsedníctvo v porotách Okresného kola literárnej súťaže „ Hviezdoslavov Kubín“.

Hedvika Kramárová, Martina Monošová, Ľubomíra Miháliková, Mária Mesárošová, Viera Valachovičová Ryšavá.