Stretnutie žiakov 4. ročníkov s autorkou a jej tvorbou.   

Toňa Revajová