Predsedníctvo v porote Krajského kola literárnej súťaže „Štúrove a Hollého rétorické Drahovce.“  

Viera Valachovičová Ryšavá, Mária Mesárošová