Stretnutie žiakov 4. ročníkov s autorkou  v učebnici a jej literárnou tvorbou.  

Toňa Revajová