Stretnutie žiakov 3. ročníkov s autorkou  v učebnici a jej literárnou tvorbou.  

Toňa Revajová