Dni detskej knihy – Stretnutie so spisovateľkou.

Paula Sabolová