Čitateľský maratón z knihy Johanka zo Zapadáčikova.  

Toňa Revajová.