Stretnutie so spisovateľkou a autorkou knihy Johanka zo Zapadáčikova.  

Toňa Revajová.