Dni detskej knihy -Rozhovory o knihách.

Toňa Revajová