Dni detskej knihy – Autorské čítanie detskej knihy -Kniha na ceste.

Paula Sabolová