Autorský prednes pôvodnej slov. rozprávky Veselé masky a ľud. Tradície, fašiangy s interaktívnou činnosťou.  

Viera Valachovičová Ryšavá