Ako vzniká kniha. ilustrácie súčasť literárneho obrazu. Práca s knihou Marty Hlušíkovej „Písmenkovo“.

Viera Procházková