Deň s knihou „ Čítame pre radosť“.  

Viera Procházková