Štúrové a Hollého rétorické Drahovce – Krajské kolo súťaže.

Viera Valachovičová Ryšavá, Hedviga Kramárová