Krajské kolo –ŠTÚROVE  A HOLLÉHO RÉTORICKÉ DRAHOVCE.

Členstvo v porote : Viera Valachovičová Ryšavá, Mária Mesárošová