Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. 5 ročník krajského kola rétorickej súťaže.

Viera Valachovičová Ryšavá