Ilustrácia a poézia zo zbierky básní „Variácie života“. Workshop Danici Jakubcovej a chorvátskeho ilustrátora Milana Kliena.

Danica Jakubcová