Práca s informáciami na interaktívnej tabuli –Túlavý pes,z knihy Príbehy zo starej Bratislavy. 

Viera Valachovičová Ryšavá