Písanie scenárov s audivizuálnymi ukážkami.

Oľga Duhanová