Práca s informáciami na interaktívnej tabuli –Pomocník z lekárne Salvator,z knihy Príbehy zo starej Bratislavy.

Viera Valachovičová Ryšavá