V rámci týždňa slovenských knižníc z rozprávky do rozprávky.

Viera Valachovičová -Ryšavá