Literárne umenie, občianske združenie, zavŕšilo tretí ročník literárnej súťaže „ Rozlet“, ktorá bola vypísaná 18.1. – 18.3. 2021. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií a študenti sústredení v literárnych krúžkoch. Vyhlásenie výsledkov bolo uverejnené do 30.6.2021 na stránke www.literarneumenie.sk .
Okrem poroty mala možnosť zapojiť sa do hodnotenia literárnych prác aj širšia verejnosť hlasovaním online. Súbežne s hlasovaním online hodnotila práce odborná porota, zostavená zo slovenských spisovateliek. Poetka, muzikologička Mária Mesárošová, poetka, spisovateľka a publicistka Oľga Rojková-Danajová, poetka Viera Procházková, prozaička Ľudmila Ješková, prozaička Ružena Scherhauferová, prozaička, poetka Dana Janebová, prozaička Viera Valachovičová Ryšavá, básnik, novinár, publicista, literárny teoretik Pavol Tomašovič, Témou celoslovenskej literárnej súťaže bola – Ako vnímam šťastie. Zapojilo sa do nej 220 prispievateľov prózy a poézie, ktoré boli rozdelené do šiestich vekových kategórií.

Hodnotíme súťaž za úspešnú výstižnými slovami porotcu Pavla Tomašoviča:
– medzi hodnotenými prácami bolo viacero zaujímavých príspevkov, ktoré by si zaslúžili ocenenie. Zaujala ma predovšetkým schopnosť pisateľov reflektovať širšie súvislosti pri ich pokusoch naznačiť prameň a zdroj šťastia. Do rozhodovania o konečnom umiestnení boli vybraté z množstva dobrých textov tie, ktoré okrem vyššie spomínanej citlivosti na kontext ponúkli príbeh či naratív, ktorý je schopný vtiahnuť čitateľa do prúdu myslenia. Napriek vyrovnanej kvalitatívnej úrovni prác ma v užšom výbere zaujala víťazná práca v kategórii 13-14 r., ktorá vytvára symbolický obraz zakliatia do predmetného a videného (betón a povrchné informácie) a zároveň zahŕňa odhodlanie vyjsť z tohto „zakliatia“ aj napriek nebezpečenstvu osamotenia. Najdôležitejším posolstvom ocenených prác je pochopenie podstaty šťastia, ktoré nezávisí len na vhodných podmienkach, v ktorých žijeme, ale predovšetkým na vnútornom rozhodnutí vytvárať prostredie šťastia vo svojom blízkom okolí.
Odovzdávanie cien víťazom z objektívnych príčin COVID sa odkladá. Do konca kalendárneho r. 2021. Buď sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, alebo diplomy budú rozposlané víťazom súťaže do konca r. 2021.

Hodnotenie poroty

Poézia do 10 rokov
1.miesto: Michal Hulla – Môj zubár, Kino, Nemožný drak
2. miesto: Sofia Maria Danielovičová – Nafúknutý balón, Kufor, Ďateľ
3. miesto: Nelka Holíková – Oči, Vianoce

Próza do 10 rokov
1. miesto: Michal Hulla – Leov nový kamarát

Poézia od 10-12 rokov
1. miesto: Katarína Horáková – Otvorené srdiečko
2. miesto: Petra Tekulová – Šťastie
3.miesto: Richard Farkaš – Kúsok dverí

Próza od 10 -12 rokov
1. miesto: Tomaš Čižnár – Šťastná mama
2. miesto: Zuzana Ličáková – Prosba
2. miesto: Kristína Patáková – Nezábudka
3. miesto: Kristína Tenkelová – Starček a chlapec
3. miesto: Saška Bubenová – Sedem písmen

Poézia od 13-14 rokov
1. miesto: Terézia Brossmannová – Planéta a kométa, Príbeh troch synov
2.miesto: Dália Ondrušková – Z druhej strany zrkadla
3.miesto: Simona Fabianová – Z druhej strany zrkadla
3. miesto: Nikolas Miškovský – Dvaja, Keby, Pocity

Próza od 13-14 rokov
1. miesto: Simona Fabianová – Sklenené veže
2. miesto: Lucia Hoštáková – Ako sme hľadali šťastie
3. miesto: Lukáš Kišš – Keby len bolo šťastie všade
3. miesto: Charlota Uhrinová – Splnená túžba

Poézia 15-16 rokov
1. miesto: Adam Kubiš – Animácia šťastia
2. miesto: Eva Mančíková – Množné číslo
3.miesto: Bianka Dendisová – Čriepiny – šťastie, Uzol, Príležitosti

Próza 15-16 rokov
1. miesto: Ili Ivančová – Pevná ruka – Príbeh
2. miesto: Sophie Tengeriová – Šťastie je ako puzzle
3. miesto: Saskia Slajterčíková – Môj šťastný domov

Próza 17-18 rokov
1. miesto: Dominika Blchová – Mia
1. miesto: Alexandra Špaková – Júlia a Adam
2. miesto: Beáta Gavlasová – Šťastie v nešťastí
2. miesto: Alexandra Kubová –Šťastie
3. miesto: Bibiana Šimonová -Ako vnímam šťastie

Poézia 17-18 rokov
1. miesto: Mária Barnovská – Dokonalá, Keď som bola veľká, Skladám ťa
2.miesto: Marián Šintaj, – Šťastie, Skepsa
3. miesto: Kristína Pitková – Šťastie – je to vôbec možné?

Poézia 19-20 rokov
1.2. miesto neudelené
3. miesto: Simona Bašnáková – Slzy prestali stekať po tvári
3. miesto: Barbora Langová – Doma

Próza 19-20 rokov
1. miesto neudelené
2. miesto: Peter Karafa – Šťastie
3. miesto neudelené

Online hlasovanie

Do 10 rokov
Poézia
1. Oči, Vianoce – Nelka Holíková
2. Nafúknutý balón, Kufor, Ďateľ – Sofia Mária Danielovičová
3. tajomstvo, na jar – Eliška Jeleňová

Próza
1. Leov nový kamarát – Michal Hulla

10 -12 rokov
Poézia
1. Babička, Gúľa sa po oblohe – Nela Chovancová
2. Aké si, tanec na lúke, voda – Natália Točeková
3. Šťastie – Matúš Chriašteľ

Próza
1. Ako vnímam šťastie – Sarah Horňáková
2. Recept na šťastie – Veronika Kováčová
3. Starček a chlapec – Kristína Tenkelová

13-14 rokov
Poézia
1. Modlitba – Gabriela Galajdová
2. Jablká!? – Anetta Sadivová
3. Pravda – David Polan

Próza
1. V krabici od paradajok – Nina Vašková
2. Šťastie na predaj – Klára Vaščáková
3. Nebezpečné šťastie – Hana Ondrušová

15- 16 rokov
Poézia
1. Eva Mančíková – Nič

Próza
1. Ako vnímam šťastie – Martin Kozár
2. Cesta k prameňu šťastia – Nina Vicová
3. Blednutie mračien – Hana Vorobelová

17-18 rokov
Poézia
1. Šťastná obloha láska, film priateľstva, štvorlístok šťastia – Lucia Anna Liptáková
2. Navždy a ešte trochu dlhšie – Tímea Belišová

Próza
1. hľadanie svojho šťastia – Nikola Macejová
2. Recept na šťastný život – Samuel Hubač
3. Podoby šťastia – Alica Hrivnáková

19-20 rokov
Poézia
1. Slzy prestali stekať po tvárie – Simona Bašnáková
2. DOMA – Barbora Langová
2. Láska na prvý poh(ľad) – Oswald Osemvalec
Próza
1. Šťastie – Peter Karaffa