Téma: Ako ovplyvnilo umenie môj život. Fragmenty zo života poetky, pesničkárky Maríny Mesárošovej.

Pripravila: Marína Mesárošová a Viera Valachovičová Ryšavá.