V Malokarpatskej  knižnici v Pezinku. Viera Valachovičová-Ryšavá