Ku dňu 12.9. 2020 potvrdzujeme víťazom Literárnej súťaže ROZLET 2020 slávnostné odovzdávanie cien online súťaže i víťazom vyhodnotených odbornou porotou. Podujatie sa koná 22.9.2020 o 13.hod. v Knižnici Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 261 v Trnave. Tí, ktorí nepotvrdili svoju účasť na info@literarneumenie.sk nech tak urobia. Všetci zúčastnení musia mať rúška a rešpektovať aktuálne opatrenia pre COVID 19. Sledujte oznamy, prípadnú zmenu podujatia.